Skip to main content

Konopí

Inovativní materiál
pro budoucnost

Semena technického konopí

Kdo jsme

Podporujeme rozvoj konopného průmyslu a bioekonomiku

Moravian Hemp s.r.o. se zaměřuje na aktivity podporující rozvoj konopného průmyslu v ČR jako jednoho ze strategických sektorů národní bioekonomiky. Věnujeme se osvětě, spolupráci, projektům a podnikání v oblasti pěstování technického konopí (Cannabis sativa), jeho dalšího zpracování a širokého využití v diverzifikovaných hodnotových řetězcích celé řady průmyslových odvětví.

Národní klastrová asociace

Propagujeme konopný průmysl v bioekonomických projektech Národní klastrové asociace DanuBioValNet, GoDanuBioPolsko – český klastr udržitelného rozvoje a zdravotní turistiky.

Český konopný klastr
Jsme členem Českého konopného klastru, z.s.
Platforma pro bioekonomiku České republiky
Spolupracujeme s Platformou pro bioekonomiku České republiky

Podívejte se na naši první sklizeň registrované odrůdy Finola na dvouhektarovém pozemku v Palkovicích na Frýdecko-Místecku.

O bioekonomice

Základním cílem bioekonomiky je postupná náhrada fosilních zdrojů

Bioekonomika je ekonomikou, která využívá obnovitelné biologické zdroje (OBZ), tj. veškeré obnovitelné zdroje rostlinného či živočišného původu pro produkci potravin, krmiv, nejrůznějších průmyslových výrobků, energie a související služby. Proto do bioekonomiky spadají všechny primární sektory (zemědělství, lesnictví, rybářství a akvakultura) a všechny hospodářské a průmyslové sektory podílející se na zpracování OBZ a výrobě finálních produktů z OBZ.

Základním cílem bioekonomiky je postupně náhradit tzv. fosilní zdroje (tj. neobnovitelné biologické zdroje – především ropu) obnovitelnými biologickými zdroji ve všech oblastech jejich využití, jako jsou paliva, petrochemikálie, plasty, hnojiva, pesticidy, léčiva a jiné.

Více o bioekonomice – viz Evropská bioekonomická strategie 2018 v publikaci A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment.

Konopí má potenciál stát se strategickým obnovitelným biologickým zdrojem pro národní bioekonomiku.

Technické konopí (Cannabis sativa) je multifunkční, a tudíž strategickou surovinou pro rozvoj bioekonomiky v ČR. Jedná se o udržitelnou, vysoce výnosnou užitkovou rostlinou, adaptovanou na evropské klimatické podmínky, s výhodnými agronomickými vlastnostmi a schopnostmi zlepšovat životní prostředí.

K základním výhodám pěstování konopí patří jeho rychlý růst. Za jednu sezónu, konkrétně za 100 dnů vyroste do výšky až 4 metry. Přitom vyžaduje minimum péče, nezná škůdce, nepotřebuje hnojivo ani pesticidy.

Z hlediska pozitivních účinků na životní prostředí konopí v sobě váže více CO2 než les, udržuje vodu v krajině díky dlouhým kořenům, které prorostou i suché vrstvy půdy. Lze jej tedy použít i pro boj se suchem. Navíc zaoráváním kořenů a části stonku po sklizni zpět do půdy dochází k jejímu obohacování. V řadě výzkumů byla prokázána meliorační schopnost konopí i u průmyslově znečištěných půd.

Konopí se vyznačuje širokým spektrem dalšího využití. Tento jeho potenciál zatím není plně aktivován ve prospěch dynamičtějšího rozvoje bioekonomiky v ČR. Pro zpracovatelské účely lze využít 97 % rostliny – dřevitá část a vlákna ze stonku, sláma, listy, květy a semena. Možnosti zpracování stonků jsou různé – dřevitá část absorbuje vlhkost, používá se k výrobě izolačních panelů ve stavebnictví, vyrábějí se z ní palivové brikety. Vláknitá část může být použita na výrobu papíru, lan, oděvů a obuvi.

Historicky se konopí používalo na výrobu lan a textilu, v posledních 10 letech se rozšířilo použití konopí pro stavební (beton), fasádní a izolační hmoty, které mají ideální technické vlastnosti – vodoodpudivost a schopnost akustické a tepelné izolace. Konopná biomasa je zdrojem také pro energetiku. Pelety z ní vyrobené mají stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí, avšak bez negativních environmentálních dopadů. Ve světě se v automobilovém průmyslu používá konopí na lisované díly a netkané textilie a tvoří tak 15 % materiálu na výrobu aut. Stejně tak je na vzestupu využití konopí v tzv. zelených kompozitech v leteckém průmyslu. Kromě toho lze konopí využívat v celé řadě dalších oborů – výroba papíru, bioplasty, obaloviny, potravinářství a v neposlední řadě farmacie a kosmetika, kde konopí zažívá opravdový boom – objevuje se ve výrobcích řady českých kosmetických firem, ale i ve výrobcích světových značek, jako je Garnier-L’Oréal.

Konopí lze proto považovat za strategický inovativní biomateriál budoucnosti a má smysl se jeho efektivní produkcí a spotřebou v ČR systematicky zabývat.

Konopí pro bioekonomiku

O konopí

Jediná plodina u níž lze využít každou její část

Základní charakteristiku technického konopí, která stále platí, uvedl Ing. Miroslav Bednář z Výzkumného ústavu lýkových vláken, spol. s r.o., Šumperk, již v roce 2001: „Technické konopí neboli konopí seté (Cannabis sativa) je jednoletá rostlina s tenkým, dlouhým, přímým, rychle dřevnatějícím a slabě rozvětveným stonkem, s dlanitě složenými zoubkovanými listy a s malými, oválnými nažkovými plody. Hlavní stonek dosahuje délky 3 – 5 m a průměru 30 mm, při hustším výsevu má průměr 10 – 20 mm, přičemž štíhlejší rostliny jsou bohatší na vlákno. Konopí vedle rozšířenějšího přadného lnu, patří k nejvýznamnějším přadným rostlinám mírného pásma. Společně se lnem jde o obnovitelnou přírodní surovinu s velkým hospodářským významem.

Při zpracování je využitelná celá rostlina a nevzniká žádný odpad. Nejvyšší obsah a nejkvalitnější vlákno dávají stonky zušlechtěných odrůd, a to především stonky tenké a dlouhé, pocházející ze sklizně v období plného květu. Nové odrůdy dosahují výtěžnost vlákna na úrovni lnu. Získaná vlákna jsou celulózové povahy, která se od ostatních druhů textilních vláken liší nejen anatomickou stavbou, ale i chemickým složením a mnoha fyzikálními vlastnostmi. Konopí je cenná zemědělská plodina.“

Zdroj: www.uroda.cz

Konopí je patrně jedinou plodinou, kde lze využít každou její část, jak znázorňuje obrázek z časopisu Magazín Konopí.

Při pěstování technického konopí plně respektujeme platné legislativní předpisy, které vyhlašuje Celní správa České republiky.

Hempona
univerzální konopný krém

Zklidňuje — zvláčňuje — regeneruje

O nás

Martin Špetla

Ing. Martin Špetla

jednatel, projektový konzultant

Je absolventem Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (1987). Po ukončení studia pracoval na nejrůznějších pozicích v obchodních společnostech a od roku 2001 podniká jako OSVČ v oboru ekonomického poradenství. V roce 2014 se stal jednatelem společnosti PRODO-SERVIS, s.r.o.

Specializuje se na přípravu žádostí o dotace a administraci projektů v rámci Operačních programů Životní prostředí, Podnikání a inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaný operační program. Spolupracuje s privátním sektorem na rozvojových projektech, včetně přípravy a realizace investičních pobídek. Od roku 2004 se podílí na mapování a facilitaci zakládání klastrových organizací v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Byl v letech 2005 – 2006 u zrodu Moravskoslezského dřevařského klastru a také Moravskoslezského automobilového klastru, které patří mezi nejúspěšnější klastrové organizace v České republice. V letech 2013 až 2014 působil jako manažer v klastru SINEC (Klastr sociálních inovací a podniků). Po změně zaměření na bioekonomiku a konkrétně konopný průmysl byla společnost PRODO-SERVIS s.r.o. v březnu 2020 přejmenována na Moravian Hemp s.r.o., kde nadále působí jako jednatel.

Pavla Břusková

PaedDr. Pavla Břusková

společník, konzultantka pro klastry, bioekonomiku a konopný průmysl

Je absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravě, postgraduálního studia informační vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, doktorandského studia na Palackého univerzitě v Olomouci a studia Mastère v oboru restrukturalizace průmyslu a rekonverze regionů na VŠB Ostrava a École des Mines Nancy, Francie (1996 – 97).

Po dvacetiletém působení pod hlavičkou OKD v Ostravě v oblasti mezinárodní spolupráce a restrukturalizace uplatňovala své zkušenosti a znalosti od roku 1999 jako nezávislý konzultant. V letech 2001 – 2005 působila ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje jako zástupkyně generálního ředitele. V roce 2002 byla členkou expertního týmu pro ověření proveditelnosti klastrové koncepce v Moravskoslezském kraji pod vedením agentury CzechInvest a v dalších letech se podílela na rozvoji klastrů v ČR. Jako generální ředitelka Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě (2005 – 2010) založila v roce 2008 Národní klastrovou asociaci (NCA) a v letech 2010 – 2019 byla její prezidentkou. Od roku 2017 se věnuje tématu bioekonomiky – byla v rámci NCA odborným garantem projektů DanuBioValNet a GoDanuBio, zastupuje NCA v Platformě pro bioekonomiku ČR, je členem představenstva Spolku pro bioekonomiku Jihočeského kraje a členem Inovační rady BIOEAST HUB ČR. Od března 2020 je společníkem ve firmě Moravian Hemp s.r.o. se zaměřením na rozvoj konopného průmyslu v ČR jako strategického odvětví bioekonomiky.

Moravian Hemp s.r.o.

1. Máje 768
735 32 Rychvald

IČ: 258 43 206
DIČ: CZ25843206

www.moravianhemp.cz

Moravian Hemp - Naše konopí není marihuana

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21119.