Skip to main content

Konopí

Inovativní materiál
pro budoucnost

Semena technického konopí

Kdo jsme

Podporujeme rozvoj konopného průmyslu a bioekonomiku

Impulsem ke vzniku společnosti Moravian Hemp s.r.o. v roce 2020 byly bioekonomické aktivity Národní klastrové asociace, Českého konopného klastru a Platformy pro bioekonomiku České republiky, zaměřené na rozvoj konopného průmyslu v ČR.

Národní klastrová asociace
Český konopný klastr
Platforma pro bioekonomiku České republiky

Snaha Moravian Hemp s.r.o. o širší osvětu, využití potenciálu technického konopí a jeho přiblížení veřejnosti vyústila v uvedení na trh nového kosmetického přípravku „Univerzální konopný krém HEMPONA“.

Naše začátky

Podívejte se na naši první sklizeň registrované odrůdy Finola na dvouhektarovém pozemku v Palkovicích na Frýdecko-Místecku.

O nás

Martin Špetla

Ing. Martin Špetla

jednatel, projektový konzultant

Je absolventem Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (1987). Po ukončení studia pracoval na nejrůznějších pozicích v obchodních společnostech a od roku 2001 podniká jako OSVČ v oboru ekonomického poradenství. V roce 2014 se stal jednatelem společnosti PRODO-SERVIS, s.r.o.

Specializuje se na přípravu žádostí o dotace a administraci projektů v rámci Operačních programů Životní prostředí, Podnikání a inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaný operační program. Spolupracuje s privátním sektorem na rozvojových projektech, včetně přípravy a realizace investičních pobídek. Od roku 2004 se podílel na mapování a facilitaci zakládání klastrových organizací v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Byl v letech 2005 – 2006 u zrodu Moravskoslezského dřevařského klastru a také Moravskoslezského automobilového klastru, který patří mezi nejúspěšnější klastrové organizace v České republice. V letech 2013 až 2014 působil jako manažer v klastru SINEC (Klastr sociálních inovací a podniků). Po změně zaměření na bioekonomiku a konkrétně konopný průmysl byla společnost PRODO-SERVIS s.r.o. v březnu 2020 přejmenována na Moravian Hemp s.r.o., kde nadále působí jako jednatel.

Pavla Břusková

PaedDr. Pavla Břusková

společník, konzultantka pro klastry, bioekonomiku a konopný průmysl

Je absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravě, postgraduálního studia informační vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, doktorandského studia na Palackého univerzitě v Olomouci a studia Mastère v oboru restrukturalizace průmyslu a rekonverze regionů na VŠB Ostrava a École des Mines Nancy, Francie (1996 – 97).

Po dvacetiletém působení pod hlavičkou OKD v Ostravě v oblasti mezinárodní spolupráce a restrukturalizace uplatňovala své zkušenosti a znalosti od roku 1999 jako nezávislý konzultant. V letech 2001 – 2005 působila ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje jako zástupkyně generálního ředitele. V roce 2002 byla členkou expertního týmu pro ověření proveditelnosti klastrové koncepce v Moravskoslezském kraji pod vedením agentury CzechInvest a v dalších letech se podílela na rozvoji klastrů v ČR. Jako generální ředitelka Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě (2005 – 2010) založila v roce 2008 Národní klastrovou asociaci (NCA) a v letech 2010 – 2019 byla její prezidentkou. Od roku 2017 se věnuje tématu bioekonomiky – byla v rámci NCA odborným garantem projektů DanuBioValNet a GoDanuBio, zastupovala NCA v Platformě pro bioekonomiku ČR, byla členem představenstva Spolku pro bioekonomiku Jihočeského kraje a členem Inovační rady BIOEAST HUB ČR. Od března 2020 je společníkem ve firmě Moravian Hemp s.r.o. se zaměřením na rozvoj konopného průmyslu v ČR jako strategického odvětví bioekonomiky.

Hempona
univerzální konopný krém

Zklidňuje — zvláčňuje — regeneruje

O konopí

Jediná plodina u níž lze využít každou její část

Technické konopí (Cannabis Sativa) je multifunkční, a tudíž strategickou surovinou pro rozvoj bioekonomiky v ČR. Jedná se o udržitelnou, vysoce výnosnou užitkovou rostlinou, adaptovanou na evropské klimatické podmínky, s výhodnými agronomickými vlastnostmi a schopnostmi zlepšovat životní prostředí.

K základním výhodám pěstování konopí patří jeho rychlý růst. Za jednu sezónu, konkrétně za 100 dnů vyroste do výšky až 4 metry. Přitom vyžaduje minimum péče, nezná škůdce, nepotřebuje hnojivo ani pesticidy.

Z hlediska pozitivních účinků na životní prostředí konopí v sobě váže více CO2  než les, udržuje vodu v krajině díky dlouhým kořenům, které prorostou i suché vrstvy půdy. Lze jej tedy použít i pro boj se suchem. Navíc zaoráváním kořenů a části stonku po sklizni zpět do půdy dochází k jejímu obohacování. V řadě výzkumů byla prokázána meliorační schopnost konopí i u průmyslově znečištěných půd.

Technické konopí se vyznačuje širokým spektrem dalšího využití. Tento jeho potenciál zatím není plně aktivován ve prospěch dynamičtějšího rozvoje bioekonomiky v ČR. Pro zpracovatelské účely lze využít 97 % rostliny – dřevitá část a vlákna ze stonku, sláma, listy, květy a semena. Možnosti zpracování stonků jsou různé – dřevitá část absorbuje vlhkost, používá se k výrobě izolačních panelů ve stavebnictví, vyrábějí se z ní palivové brikety. Vláknitá část může být použita na výrobu papíru, lan, oděvů a obuvi.

V posledních 10 letech se rozšířilo použití konopí pro stavební (beton), fasádní a izolační hmoty, které mají ideální technické vlastnosti – vodoodpudivost a schopnost akustické a tepelné izolace. Konopná biomasa je zdrojem také pro energetiku. Pelety z ní vyrobené mají stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí, avšak bez negativních environmentálních dopadů. Ve světě se v automobilovém průmyslu používá konopí na lisované díly a netkané textilie a tvoří tak 15 % materiálu na výrobu aut. Stejně tak je na vzestupu využití konopí v tzv. zelených kompozitech v leteckém průmyslu. Kromě toho lze konopí využívat v celé řadě dalších oborů – bioplasty, obaloviny, potravinářství a v neposlední řadě farmacie a kosmetika, kde konopí zažívá opravdový boom – objevuje se ve výrobcích řady českých kosmetických firem, ale i ve výrobcích světových značek, jako je Garnier‑L’Oréal.

Konopí lze proto považovat za strategický inovativní biomateriál budoucnosti a má smysl se jeho efektivní produkcí a spotřebou v ČR systematicky zabývat.

Základní charakteristiku technického konopí, která stále platí, uvedl Ing. Miroslav Bednář z Výzkumného ústavu lýkových vláken, spol. s r.o., Šumperk ve svém článku „Technické konopí v ČR? – rozhodně ano“, již v roce 2001 – www.uroda.cz

Konopí je patrně jedinou plodinou, kde lze využít každou její část, jak znázorňuje obrázek z časopisu Magazín Konopí.

Konopí má potenciál stát se strategickým obnovitelným biologickým zdrojem pro národní bioekonomiku.

Konopí pro bioekonomiku

O bioekonomice

Základním cílem bioekonomiky je postupná náhrada fosilních zdrojů obnovitelnými biologickými zdroji – OBZ

Bioekonomika je ekonomikou, která využívá obnovitelné biologické zdroje (OBZ), tj. veškeré obnovitelné zdroje rostlinného či živočišného původu pro produkci potravin, krmiv, nejrůznějších průmyslových výrobků, energie a související služby. Proto do bioekonomiky spadají všechny primární sektory (zemědělství, lesnictví, rybářství a akvakultura) a všechny hospodářské a průmyslové sektory podílející se na zpracování OBZ a výrobě finálních produktů z OBZ.

Více o bioekonomice – viz Evropská bioekonomická strategie 2018 v publikaci A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment.

Moravian Hemp s.r.o.

1. Máje 768
735 32 Rychvald

IČ: 258 43 206
DIČ: CZ25843206

www.moravianhemp.cz

Moravian Hemp - Naše konopí není marihuana

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21119.